site-logo

4 New Parts Of Lesson Plan Philippines Galleries

View Large 4 New Parts Of Lesson Plan Philippines Galleries

4 New Parts Of Lesson Plan Philippines Galleries - 7 pinagsanib na aralin sa filipino at ekawp i. A. Pagtataya: panuto: pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. B. Bip-bip-bip b. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Ipabasa ang ngalan ng bawat device na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Takdang aralin: gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. Malakas o matinis. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Paano pinatutunog ang mga ito? B. Layunin: a. 2. Isulat ang tunog ng mga ito. Ipasabi ang uri ng tunog. Ulitin ang mga tool na binnangit sa kwento. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. Panimulang gawain: 1. Itanong: anong ibig sabihin nito? 3. Landas sa wika at pagbasa p. 3. C. Pangwakas na gawain: 1. 33. Ii. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. 19-24 b. Iparinig ang tunog ng bawat isa. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Iv. D. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. 35-38. . Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. Ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. D. Iing! Iing! Iing! 2. 4. Panlinang na gawain: 1. Ipabasa nang malakas ang kuwentong pareho ang ginagawa . A. V. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. C. Ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Pamamaraan: a. Plaskard pagpapahalaga: napahahalagahan ang mga instrumento at ang mga partikular na gamit ng mga tao. B.

Parts Of Lesson Plan Philippines New Evaluation Procedure Pictures

Parts Of Lesson Plan Philippines New Evaluation Procedure Pictures

Nakapagsasalita ng maliwanag. Nagagalit b. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Landas sa wika at pagbasa p. C. Hoy. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Paksang aralin. 1. A. Maghahanda sa pagpasok 2. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Mga palakang busog sa ulan at tubig. Inaantok b. Unggoy na nagugutom. Sanggunian: bec pakikinig p. Ano ang dapat mong gawin? A. Naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang.

Parts Of Lesson Plan Philippines Top Parts Of, Body Lesson Plan In PH, Ourbilingualdiary Galleries

Parts Of Lesson Plan Philippines Top Parts Of, Body Lesson Plan In PH, Ourbilingualdiary Galleries

Slideshare makes use of cookies to enhance functionality and performance, and to offer you with relevant marketing. In case you retain browsing the website online, you compromise to using cookies in this website. See our privateness coverage and consumer agreement for details.

Parts Of Lesson Plan Philippines New Educational Fads Gimmicks Myths Hearsay Photos

Parts Of Lesson Plan Philippines New Educational Fads Gimmicks Myths Hearsay Photos

Eight i. Ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa pilipinas. Ii. Pangkatang gawain: pangkat i ano ang ginagawa ng mga bata nang marinig nila ang tunog ng biyolin at gitara? (Sagutin sa pamamagitan ng pagkukuwento. Panimulang gawain: 1. Iv. Panlinang na gawain: 1. Pagganyak: ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. C.) 2. Siya ay ating maipagmamalaki. Larawan. Natatangi d. Layunin: a.33. Pangwakas na gawain 1. Dalubhasa c. Paglalahad (babasahin ng guro ang kwentong si ernesto at ang kanyang biyolin nang pabigkas. 19-24 b. Siya ay hihinto sa mahahalagang bhagi ng kuwento at magtatanong. . Iii. Nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa. Musikero 2. Sa larangan ng musika. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. Paglalapat: ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. Paksang-aralin: pakikinig sa kwento: si ernesto at ang kanyang biyolin sanggunian: bec handbook p. Isang natatanging pilipino si ernesto vallejo. Nang lumaki na si ernesto. Mg p. Magkasaliw b. Landas sa wika at pagbasa p.

Parts Of Lesson Plan Philippines Creative Population, Affluence,, Technology, GEOG 30N: Environment And Solutions

Parts Of Lesson Plan Philippines Creative Population, Affluence,, Technology, GEOG 30N: Environment And Solutions

Another plan ideas that you might be looking for: