site-logo

4 Cleaver Lesson Plan Sample Sa Filipino Photos

View Large 4 Cleaver Lesson Plan Sample Sa Filipino Photos

Cleaver Lesson Plan Sample Sa Filipino Photos - Nakapagsasalita ng maliwanag. Nagagalit b. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Landas sa wika at pagbasa p. C. Hoy. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Paksang aralin. 1. A. Maghahanda sa pagpasok 2. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Mga palakang busog sa ulan at tubig. Inaantok b. Unggoy na nagugutom. Sanggunian: bec pakikinig p. Ano ang dapat mong gawin? A. Naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang.

Lesson Plan Sample Sa Filipino Simple Brilliant Ideas Of Worksheets, Grade 2 Pandiwa, Your Worksheets, Grade 1 Filipino., Semi Detailed Lesson, Best Lesson Plan In Filipino Grade Photos

Lesson Plan Sample Sa Filipino Simple Brilliant Ideas Of Worksheets, Grade 2 Pandiwa, Your Worksheets, Grade 1 Filipino., Semi Detailed Lesson, Best Lesson Plan In Filipino Grade Photos

Slideshare uses cookies to improve capability and performance, and to provide you with applicable advertising. In case you preserve browsing the website online, you agree to using cookies on this website. See our privateness policy and person agreement for info.

Lesson Plan Sample Sa Filipino Cleaver ... Action Plan Sa Filipino. Kagawaran Ng Edukasyon Galleries

Lesson Plan Sample Sa Filipino Cleaver ... Action Plan Sa Filipino. Kagawaran Ng Edukasyon Galleries

7 pinagsanib na aralin sa filipino at ekawp i. A. Pagtataya: panuto: pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. B. Bip-bip-bip b. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Ipabasa ang ngalan ng bawat device na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Takdang aralin: gumuhit ng instrumentong gustong gusto mo. Malakas o matinis. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Paano pinatutunog ang mga ito? B. Layunin: a. 2. Isulat ang tunog ng mga ito. Ipasabi ang uri ng tunog. Ulitin ang mga instrument na binnangit sa kwento. Ipabigay ang tunog ng iba pang device gaya ng piyano. Panimulang gawain: 1. Itanong: anong ibig sabihin nito? Three. Landas sa wika at pagbasa p. 3. C. Pangwakas na gawain: 1. 33. Ii. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. 19-24 b. Iparinig ang tunog ng bawat isa. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Iv. D. Sabihin kung anong tunog ang mapapakinggan sa tape. 35-38. . Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. Ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. D. Iing! Iing! Iing! 2. Four. Panlinang na gawain: 1. Ipabasa nang malakas ang kuwentong pareho ang ginagawa . A. V. Pangkatin ang mga bata ng tig-aapat o lima. C. Ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Pamamaraan: a. Plaskard pagpapahalaga: napahahalagahan ang mga instrumento at ang mga partikular na gamit ng mga tao. B.

Lesson Plan Sample Sa Filipino Top ..., Modified Daily Lesson, For, Teachers In Public Schools, 12 Lesson Plan Pictures

Lesson Plan Sample Sa Filipino Top ..., Modified Daily Lesson, For, Teachers In Public Schools, 12 Lesson Plan Pictures

5 pinagsanib na aralin sa filipino. May nasusunog na bahay. C. Nawalan ng gasolina. (Pagpapatabi. Can also sakay na ikakasal. Sumisirena ang ambulansya. I. Pagtataya: panuto: piliin at isulat ang tamang kahulugan ng tunog o ugong ng mga sasakyan. Naghahatid ako ng mga magazine-aaral sa paaralan. Sining at ekawp. Ayaw umandar. A. Sanggunian: bec guide p. Tsug! Tsug! C. Maraming tao sa gitna ng daan. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. Maysakay na panauhin. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong iba t ibang tunog: may additionally kahulugan . Sixteen-19. C. Pumipito ang pulis. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Panimulang gawain: 1. Talasalitaan: nagsarasyon nabibingi kaklase gusali bangko ugong traysikel nagtakip b. Landas sa wika at pagbasa p. B. Panlinang na gawain: 1. B. A. 27-32. 2. Ano ako? _________________ 2. Ano ang gagawin mo? 3. C. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. A. May daraang padre. Takdang aralin: gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. Ako ay? ____________ b. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. 2. A. Humihingi ng gasolina. Pangkatin ang klase sa apat. Mg p. Para ayusin ang trapiko.

Lesson Plan Sample Sa Filipino Top Lesson Plan K In Mathematics Grade Detailed Format Filipino English First Quarter Solutions

Lesson Plan Sample Sa Filipino Top Lesson Plan K In Mathematics Grade Detailed Format Filipino English First Quarter Solutions

Another plan ideas that you might be looking for: