site-logo

7 New Lesson Plan Format Philippines Collections

View Large 7 New Lesson Plan Format Philippines Collections

Schedule Clipart Lesson Plan. Formal Letter Format, Clip Transparent Stock - Eight i. Maunawaan na nakaaaliw pakinggan at panoorin ang musika at tugtugin. Bakit tinaguriang natatanging pilipino si ernesto vallejo sa larangan ng musika? B.33. Paglalapat: ano ang gusto mong pag-aralang instrumentong pangmusika? Bakit? Pagtataya: ulitin ang bawat tunog ng instrumentong nais mo. 35-40 kagamitan: flipchart. Nang lumaki na si ernesto.) Pangkat ii sinu-sino ang naaakit manood ng pagtutog ng biyolin ni ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit) pangkat iii sino si ernesto? (Sagutin sa pamamagitan ng pagtsa-tsart ng karakter) pangkat iv ano naman ang natatangi mong talino? Paano mo mapapaunlad ito upang paglaki mo ay makatulong ka sa mga tao? (Sagutin sa pamamagitan ng pagsasalaysay) 2. Munting bata pa lamang siya ay napakahusay na niyang tumugtog ng biyolin. Pagbubuo ng pangganyak na tanong. Nag-aral pa siya ng pagtugtog ng biyolin sa ibang bansa.) 2. C. Dalubhasa c. Larawan. Naging dalubhasa siya at kinikilalang pinakamahusay tumugtog ng biyolin sa pilipinas. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. Magkasaliw b. Tsart pagpapahalaga: pagmamalaki sa natatanging pilipino pamamaraan: a. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kwento. Siya ay ating maipagmamalaki. Ii. Landas sa wika at pagbasa p. Panlinang na gawain: 1. Musikero 2. Isang natatanging pilipino si ernesto vallejo. Pangwakas na gawain 1. B. Pagtatalakay alam ba ninyo kung sino ang batang pinanonood ng mga kapitbahay niya? Siya si ernesto vallejo. Three. Mg p. Ang kinikilalang dalubhasa sa pagtugtog ng biyolin. Siya ang unang guro ni ernesto. 19-24 b. Iv. Natatangi d. Pagganyak: ano ang paborito ninyong instrumentong pangmusika? Magbigay kayo ng halimbawa ng mga instrumentong pangmusika. . Sa larangan ng musika. Paksang-aralin: pakikinig sa kwento: si ernesto at ang kanyang biyolin sanggunian: bec manual p. C.

Lesson Plan Format Philippines Perfect ... 3 Part Lesson Plan Template Lovely Beginner Resume Examples Legalsocialmobilitypartnership Images

Lesson Plan Format Philippines Perfect ... 3 Part Lesson Plan Template Lovely Beginner Resume Examples Legalsocialmobilitypartnership Images

Lesson Plan Format Philippines Popular ... Lesson Plan Templates, Preschool 2016 Free Business Template Mini, Example Of Detailed Lesson Plan Ideas

Lesson Plan Format Philippines Popular ... Lesson Plan Templates, Preschool 2016 Free Business Template Mini, Example Of Detailed Lesson Plan Ideas

9 pinagsanib na aralin sa filipino. Biyolin 4. Mg p. 35-forty kagamitan: flipchart. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. Layunin: a.33. Iv. Tambol takdang-aralin: gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. Eeeeng! Eeeeng! Eeeng! A.19-24.

Lesson Plan Format Philippines Top Preschool Weekly Lesson Plan Blank Template Infants Sample Kindergarten Plans Music Format Math In, Philippines Collections

Lesson Plan Format Philippines Top Preschool Weekly Lesson Plan Blank Template Infants Sample Kindergarten Plans Music Format Math In, Philippines Collections

Lesson Plan Format Philippines Best ... Philippines Bulletin Rubrics Assessment Tools, Performance Task Awesome Collection Of Lesson Plan In Mathematics Grade 4 Ideas

Lesson Plan Format Philippines Best ... Philippines Bulletin Rubrics Assessment Tools, Performance Task Awesome Collection Of Lesson Plan In Mathematics Grade 4 Ideas

Three pinagsanib na aralin sa filipino at ekawp layunin: a. Pagbasa sa kuwentong pasukan na . Ngumingiyaw ang pusa. B. Larawan. Sabihin: iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. Maa! Ang sigaw ng baka. Takdang-aralin: gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. Pamamaraan: a. Tandang a. 33. Tsart iii. I. Nakapagsasalita ng maliwanag. 65 kagamitan: flipchart. Pangwakas ng gawain 1. Me-e-e! Me-e-e! Four. Mee! Ang ingay ng kambing. 2.

Lesson Plan Format Philippines Top Issuances Bunch Ideas Of Detailed Lesson Plan In Math Grade 7 Philippines Collections

Lesson Plan Format Philippines Top Issuances Bunch Ideas Of Detailed Lesson Plan In Math Grade 7 Philippines Collections

Lesson Plan Format Philippines Brilliant Free Printable Math Lesson Plans, Nemetas.Aufgegabelt.Info Photos

Lesson Plan Format Philippines Brilliant Free Printable Math Lesson Plans, Nemetas.Aufgegabelt.Info Photos

Another plan ideas that you might be looking for: