site-logo

6 Perfect Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Solutions

View Large 6 Perfect Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Solutions

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan - Five pinagsanib na aralin sa filipino. 2. Pagpapahalaga: napahahalagahan ang tulong ng sasakyan sa tao. B. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. C. Maraming tao sa gitna ng daan. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may additionally likha nito. Pangwakas na gawain: 1. Can also daraang padre. Habang sa daan ay sumisirena ako. Ano ako? ________________ c. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Ano ako? _________________ 2. Maysakay na panauhin.) Ii. Talasalitaan: nagsarasyon nabibingi kaklase gusali bangko ugong traysikel nagtakip b. Panlinang na gawain: 1. Sumisirena ang ambulansya. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga. Nawalan ng gasolina. C. Halimbawa: isa kang dyip o kotse. Three. B. Paksang aralin: pagsabi sa kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. 2. Five. V. 1. Pagtawag ng sasakyan. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. 27-32. 33. Maysakay na mga sundalo. A. Layunin: a. Sanggunian: bec manual p. Can also sakay na ikakasal. Maysakay na maysakit. A. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong iba t ibang tunog: may kahulugan . Bru-u-u! Pak! Pak! B. B. A. C. Ano ang gagawin mo? Three. Iii. May additionally nasusunog na bahay. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. Kumakalembang ang kalesa. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? 4. 27-32 kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. 4. Takdang aralin: gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! D. Ayaw umandar. Para ayusin ang trapiko. A. Pumupot-pot ang dyip. A. . Pumipito ang pulis. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. Humihingi ng gasolina. Tsug! Tsug! C. Landas sa wika at pagbasa p. Atbp. A. Pinaaalis ang mga tao. Tak-tak! Tak tak! Iv. Pamamaraan: a. C. Three. Nagtatawag ng pasahero. Para siya ay bigyan ng pera. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. Sining at ekawp. Panimulang gawain: 1. C. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Mg p. Ako ay? ____________ b.A. Para takutin ang mga tao. A. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. Larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. I. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. B.

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Top Collection Of Free, Lesson Plans Grade 5 Ready To Download Or Print. Please Do, Use, Of Lesson Plans Grade 5, Commercial Use Images

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Top Collection Of Free, Lesson Plans Grade 5 Ready To Download Or Print. Please Do, Use, Of Lesson Plans Grade 5, Commercial Use Images

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan New ... Fabulous, Grading System Fq95 Documentaries, Change, 12 Lesson Plan Sample, Large Galleries

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan New ... Fabulous, Grading System Fq95 Documentaries, Change, 12 Lesson Plan Sample, Large Galleries

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Popular Sample Lesson Plan Public K To 12 Images

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Popular Sample Lesson Plan Public K To 12 Images

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Best ... Paper Crafts Appealing, Integration Lesson Plans 5 Excellent, Grade Dance Arts Social Studies Integratio Solutions

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Best ... Paper Crafts Appealing, Integration Lesson Plans 5 Excellent, Grade Dance Arts Social Studies Integratio Solutions

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Practical Panangisuro: Developing Learning Materials In, Language Arts Solutions

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Practical Panangisuro: Developing Learning Materials In, Language Arts Solutions

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Popular Sample Of Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan.Docx Ideas

Grade 2 Lesson Plan In Araling Panlipunan Popular Sample Of Detailed Lesson Plan In Araling Panlipunan.Docx Ideas

Another plan ideas that you might be looking for: